Bezpieczeństwo informacji. Ochrona danych osobowych

Obsługa firm:
Bezpieczeństwo informacji. Ochrona danych osobowych

Nasze usługi informatyczne z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, w tym między innymi: całościowy audyt przestrzegania przepisów w ochronie danych osobowych oraz wdrożenie systemu ochrony danych osobowych...

więcej »
Obsługa związana z prawem pracy

Obsługa firm:
Prawo Pracy

Doradzamy klientom w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia, w tym między innymi: w wyborze najdogodniejszej formy zatrudnienia, przygotowujemy i negocjujemy umowy o pracę, umowy leasingu pracowniczego oraz umowy z agencjami pracy tymczasowej...

więcej »
Pomiary elektryczne

Obsługa firm:
Pomiary elektryczne

pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli, badanie stanu izolacji, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji/impedancji pętli zwarciowej, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji instalacji odgromowej, pomiary natężenia oświetlenia

więcej »
Prowadzenie książki obiektu

Obsługa firm:
Przeglądy obiektów budowlanych. Prowadzenie książki obiektu

Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek prowadzenia dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem książki obiektu budowlanego.

więcej »